POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

Kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest

Prywatne Gospodarstwo Rolne ZAWADA Tomasz Zaręba.

I. Podstawa, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, nr tel.,

mail), ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji

(newsletter) przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykle w postaci adresu email.

3. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z

zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług sprzedaży lub w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach, które znajdują się w naszej ofercie.

II. Inspektor ochrony danych osobowych.

1. Inspektorem danych osobowych w Naszej Firmie jest Tomasz Zaręba, z którym można kontaktować się poprzez adres mailowy: biuro@sativa.pl

II. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie, z którymi Nasza Firma współpracuje. A także administrator strony oraz firma obsługująca serwer.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez

okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy.

2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą

przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

3. Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do

dnia wycofania przez Państwa zgody.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące

wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.

2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25 Maja

2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W

razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły

być realizowane.

2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu

newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo

otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przez Naszą Firmę.